A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Kogo dotyczy

osoby zainteresowane

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek;
  • Upoważnienie udzielonej osobie działającej w imieniu inwestora.Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego powiatzgorzelecki.pl w zakładce e-usługi (e-budownictwo) bądź e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzja zostaje wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Wydziale. W przypadku wystąpienia do organu administracji publicznej o doręczenie elektroniczne, na wskazany we wniosku adres skrzynki ePUAP.

© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce