A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Uzyskanie decyzji o ustalenie kierunku rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

Załączniki (kopie, oryginały do wglądu):

  • Decyzja udzielająca koncesji na wydobywanie kopaliny (opcjonalnie),
  • Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na eksploatację złoża(opcjonalnie),
  • Wypis z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego,
  • Mapa z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem,
  • Projekt rekultywacji, dokumentacja rekultywacji, dokumentacja geologiczna,
  • Informacje o stopniu ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów w wyniku działalności – na podstawie dwóch opinii rzeczoznawców
  

Opłaty


Zwolnione - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Podstawa prawna


Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.W czasie trwania postępowania administracyjnego w celu oceny stanu faktycznego na gruncie przeprowadzone zostają oględziny terenu.  

Uwagi

Uzyskanie decyzji o ustalenie kierunku rekultywacji gruntów lub uzyskanie decyzji o zakończeniu rekultywacji gruntów
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce