A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Kogo dotyczy

osoby zainteresowane

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • Odpowiednie szkice lub rysunki;
  • W zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych;
  • Inne ( wymagane przepisami prawa);
  • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji sprzeciwu do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego powiatzgorzelecki.pl w zakładce e-usługi ( e-budownictwo) bądź e-budownictwo.gunb.gov.pl

Postępowanie kończy się przyjęciem zgłoszenia lub wniesieniem w ciągu 21 dni sprzeciwu.

© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce