A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Kogo dotyczy

Osoby zainteresowane

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek;
  2. Zgoda właściciela obiektu;
  3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  5. Opis zakresu i sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

W zależności od potrzeb:

  1. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi;
  2. Projekt rozbiórki obiektu;
  3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego powiatzgorzelecki.pl
w zakładce e-usługi (e-budownictwo) bądź e-budownictwo.gunb.gov.pl

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzja zostaje wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Wydziale. W przypadku wystąpienia do organu administracji publicznej o doręczenie elektroniczne, na wskazany we wniosku adres skrzynki ePUAP.

© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce