A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
Drukuj Drukuj

Udostępnianie informacji publicznej.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kogo dotyczy

Osoby zainteresowane.


Czas realizacji

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, powiadamia się zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty

Brak


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o jej udzielenie następuje w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych oraz innych tajemnic prawnie chronionych, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub pocztą mailową.

E-formularz

Druki do pobrania© 2021 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.27
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij