A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wydanie decyzji w zakresie wysokości należności i opłat rocznych na podstawie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – faktyczne wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych

Kogo dotyczy


osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  

Wymagane dokumenty

  1. Oświadczenie osoby, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w przypadku realizacji usługi  w formie elektronicznej wymagany bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.
  2. Dla nieruchomości rolnych, gruntów klas I-III wyłączanych z produkcji rolniczej na cele komercyjne: kserokopia Aktu notarialnego, operat szacunkowy lub dokument określający aktualną wartość rynkową nieruchomości, lub inne dokumenty służące pomniejszeniu należności naliczanej z tyt. wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

Opłaty


Zwolnione - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

  

Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.


Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych decyzję o zezwoleniu na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji starosta wydaje dla użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas: I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas: IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego.

  
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce