A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla osób nie prowadzących gospodarstwa rolnego

Kogo dotyczy

Osoby zainteresowane

 

Czas realizacji


Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 
  

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
  2. Dla nieruchomości rolnych gruntów klas I-III wyłączanych z produkcji rolniczej na cele komercyjne, kserokopia Aktu notarialnego, operat szacunkowy lub inny dokument określający aktualną wartość rynkową nieruchomości służące pomniejszeniu należności naliczanej z tyt. wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
  3. Mapa z naniesionymi granicami terenu do wyłączenia z produkcji rolniczej.

Opłaty


Zwolnione - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

Dodatkowe informacje

Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych decyzję o zezwoleniu na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji starosta wydaje dla użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego zaliczonych do klas: I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas: IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego


 

Uwagi

Wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla osób nie prowadzących gospodarstwa rolnego
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce