A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu

Kogo dotyczy


osoby zainteresowane
  

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego do miesiąca od czasu złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.  

Wymagane dokumenty

 Wniosek zawierający:

  • oznaczenie ewidencyjne działki,
  • powierzchnię użytku leśnego do wyłączenia,
  • opis okoliczności, gdzie wystąpiły uzasadnione potrzeby właściciela lasu o szczególnym charakterze.
  

Opłaty


Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 zł, płatna na konto: Urzędu Miasta Zgorzelec: Nr konta: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.  

Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2).

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.  

Uwagi

Zmiana lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce