A+
A-
Wersja kontrastowa
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 Drukuj

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Kogo dotyczy


Osoby zainteresowane
  

Czas realizacji


Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.  

Wymagane dokumenty


  1. Wniosek;
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

W zależności od potrzeb:

  1. Oświadczenie zrzekającego;
  2. Dziennik budowy do wglądu lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;
  3. Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
  

Opłaty


Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.  

Tryb odwoławczy


Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego  w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

  

Dodatkowe informacje


Poprzez elektroniczne załatwienie sprawy należy rozumieć złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego powiatzgorzelecki.pl w zakładce e-usługi (e-budownictwo) bądź e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji. Decyzja zostaje wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wnioskodawcy lub wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Wydziale. W przypadku wystąpienia do organu administracji publicznej o doręczenie elektroniczne, na wskazany we wniosku adres skrzynki ePUAP.

  

Uwagi

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
© 2022 Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce